Online Müzayede Hakkında

ANTİKA NEDİR?
Antika, maddi değeri olan eski eşya demektir. Bir eşyanın ya da sanat yapıtının "antika" sayılabilmesi için yaşlı olmasının yanında az bulunur özellikte olması gereekir. Ne var ki her eski eşya da antika sayılmaz. Antikalar ünlü bir kişiye ya da belli bir tarihsel döneme ait olabilir. Yalnızca iyi korunmuş eşya da zamanla antika değeri kazabilir. Bunlar resim ya da heykel gibi sanat yapıtları, mobilya ya da kap kacak gibi ev eşyası olabilir. Bazı insanlar yalnızca güzel buldukları, bazıları ise sonradan değerleneceğini bildikleri için koleksiyonlar oluştururlar. Aradan uzun zamanın geçmesiyle bu koleksiyonun parçaları birer antika özelliği kazanır. Antikalar ender bulundukları için değerlidir. Antikalar yapıldıkları yer ve zamana göre adlandırılabilir. Bir İngiliz antikası, Kral George ya da Kraliçe Victoria dönemlerinde yapıldığı için onların adıyla anılabilir. Bir Fransız antikası XV. Louis ya da Napolyondönemiyle ilişkilendirilebilir. 12. yüzyıl Anadolu Selçuklu rahlesi yapıldığı dönem, 16. yüzyıl İznik çinisi yapıldığı yerden dolayı özel değer taşır. Bir eşyanın antika sayılabilmesi için yapıldığı yerin ve zamanın kanıtlanması gerekir. Pek çok eşyada hangi fabrikada yapıldığını ya da hangi ustanın elinden çıktığını belirten bir işaret bulunur ve bu durumda eşyanın antikalığı kuşku götürmez. Üzerinde işaret bulunmayan antikaların nerede ve ne zaman yapıldığını ise, uzmanlar malzemesine, modeline, renklere ve yapımındaki ustalığa bakarak anlayabilirler. Koleksiyoncuların en çok ilgi gösterdikleri bazı antikalar şunlardır: Cam eşya; saatler; metal eşya; mobilya; seramik ve porselen eşya; halı ve kilim.Eski gümüş, mobilyalar, halı, kilim, işlemeli bez, kadife bezler, yatak örtüleri, bakır eşya, avizeler, tablolar, resimler, kartpostallar, efemeralar, pul, eski paralar, el yazması kitaplar, askeri kıyafetler, kılıç, kama, eski madalya ve nişanlar. Antika objelerin ve resimlerin ekspertizi müzayede şirketleri tarafından yapılır. 100 yaşın üstündeki Türk objelerin yurtdışına çıkarılması yasaktır. Toprakaltı eserler müzelerden alınan koleksiyoner defterlerine işlenerek koleksiyonerler tarafından koruma altına alabilir. Toprakaltı eser bulanların en yakın müzeye haber vermesi gerekmektedir.

 

MÜZAYEDE NEDİR?
Müzayede, mezat ya da açık artırma, taşınır ya da taşınmaz malların en yüksek meblağı teklif eden kişiye satıldığı bir satış yöntemidir. Geleneksel müzayede, alıcıların birbirini izleyen artırma önerilerinin müzayede yöneticisi tarafından kabul edilecek en yüksek bedele ulaşması sürecidir. Hollanda tipi müzayedede ise satıcı mal için önerdiği bedeli giderek azaltır, her alıcının kabul ettiği bedele malı satar; bedel çok düşmüşse malı satıştan çeker. Katılmak isteyenlerin, satılacak malları müzayede başlamadan görmelerine izin verilir. Bu aşamada alıcı malın durumunu değerlendirir, kendine uygun gelen bir fiyat saptar. Satıcı, müzayede başlamadan önce mal için bir taban fiyat saptayabilir ve artırmada fiyat o değere yükselmezse en yüksek artırmayı kabul etmez, malı satıştan çeker. Müzayedeye en çok çıkarılan mallar arasında kullanılmış ev eşyası, tablo, sanat yapıtları, antikalar, pul, eski para, ender kitaplar ve mücevherler başta gelir.

ONLINE MÜZAYEDE NEDİR?
Online Müzayede, internet üzerinden yapılan, taşınır ya da taşınmaz malların en yüksek meblağı teklif eden kişiye satıldığı interaktif bir satış yöntemidir. 


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Salon müzayedeleri düzenleyen firmalar teknolojinin hızla ilerlemesi ve COVID gibi faktörler nedeni ile hızla dijitalleşmeye dönmüşlerdir. Bu dönüşüm ile beraber antika tutkunluğu ve ulaşılabilirliliğin kolaylaşması ile birlikten koleksiyonerlerin her geçen gün sayısı artmaktadır. Geçmişinde Salon müzayedeleri düzenleyen firmaların haricinde küçük işletmeler de online müzayedeler düzenlemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus gerçek işi müzayedecilik olan firmaların eserlerini geçmişten gelen deneyim, birikim ve profesyonel ekipleri ile beğeniye sunulan eserlerin konularında ispatmış resim ve antika eksperi ile entegre çalışarak müşterilerine orijinal eserleri müşterilerinin beğenisine sunmasıdır. Online müzayedeciliğin hızlanması ile her geçen gün sahte eser sayısı artmakta ve son kullanıcıyı zor durumlarda bırakmaktadır. Online müzayede yolu ile satın alınan eserlerde mutlaka eserin temelinin araştırılması gerekmekte veya eserin satışını yapan firmanın kurumsallığı göz önünde bulunarak sertifika talep edilmelidir.